Zakres Działalności


Przedsiębiorstwo głównie zajmuje się działalnością budowlaną i projektową w dziedzinach

 •   budownictwo hydrotechniczne,
 •     inżynierii środowiska,
 •     budownictwo wodno - melioracyjne.

 

Przedsiębiorstwo wykonuje następujące roboty:

 

 • wznoszenie budowli hydrotechnicznych i przeciwpowodziowych,
 • obwałowanie rzek, wykonanie przepustów śluz wałowych,
 • remonty budowli i modernizacje budowli hydrotechnicznych,
 • usuwanie skutków powodzi,
 • wykonawstwo melioracji podstawowych i szczegółowych
 • budowa prefabrykowanych przepustów drogowych i mostów żelbetowych,
 • budowa nasypów drogowych,
 • drogi o nawierzchni gruntowej i ulepszonej,
 • rekultywację gruntów,
 • budowę składowisk i wysypisk,
 • budownictwo ogólne,
 • wykonawstwo sieci wodnych i kanalizacyjnych zewnętrznych,
 • roboty uszczelniające i iniekcyjne obiektów hydrotechnicznych.

Wszystkie wykonywane budowle z uwagi na ich specyfikę, warunki geologiczno - terenowe wymagają szczególnej fachowości.

 

W naszym oddziale w Uściu Solnym prowadzimy działalność produkcyjną , sprzedaż  betonu towarowego i elementów betonowych:

 •     beton B-15, B-20
 •     płytki chodnikowe 50 x 50 x 7cm
 •     płytki chodnikowe 50 x 25 x 7cm
 •     Krawężnik betonowy 75 x 30 x 15cm
 •     Krawężnik betonowy 75 x 30 x 20cm
 •     Obrzeża trawnikowe 75 x 30 x 8cm
 •     Korytka melioracyjne 50 x 73 x 7cm
 •     „Krata mała” 90 x 60 x 7cm
 •     „Krata duża” 123 x 82 x 25cm
 •     Płyta ażurowa typu „krata” 90 x 60 x 10cm
 •     Płyty JOMB zbrojone 100 x 60 x 10cm
 •     Płyta ażurowa „zielony parking”
 •     Płyta drogowa 300 x 130 x 15cm
 •     Elementy łańcucha Kosteckiego