Rekomendacje

Z każdym rokiem jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia techniczno - ekonomiczne, co daje nam możliwości rozszerzania działalności.

Zapraszamy do nawiązywania szerokiej współpracy - zapewniamy obustronne dobre wyniki techniczno - ekonomiczne.

Głównymi inwestorami, z którymi współpracuje Nasze Przedsiębiorstwo to:

 

  • Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie,
  • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,
  • Urzędy gmin województwa małopolskiego.
  •  

Posiadamy referencje na wszystkie wykonywane przez nas roboty. Wywiązujemy się zawsze terminowo z powierzonych kontraktów a roboty przez nas wykonywane są na wysokim poziomie. Korzystamy wyłącznie z materiałów certyfikowanych zapewniających odpowiednią trwałość budowli.