Historia

Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w 1976 roku pod nazwą - Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Krakowie. Powołane zostało przez byłe Zjednoczenie Przedsiębiorstw Budownictwa Wodnego i Melioracji w Krakowie.

Głównym celem działalności Przedsiębiorstwa było prowadzenie konserwacji urządzeń wodnych i melioracyjnych na terenie dzisiejszego województwa małopolskiego.

Przedsiębiorstwo prowadziło również działalność produkcyjną w zakresie robót betonowych, żelbetowych dla realizacji przedmiotowych robót.

W dniu 6 listopada 1991 roku aktem notarialnym zostało sprywatyzowane i przyjęło nazwę - Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „PEKUM" Spółka z o.o. w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 88 c.

W roku 2005 nastąpiła zmiana nazwy ulicy na „Na Zakolu Wisły”

Aktualnie siedziba fimy znajduje sie w Kraków ul. Grzegórzecka 67c/141A

Przedsiębiorstwo zostało wpisane do rejestru handlowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w dniu 25 listopada 1991 roku pod nr H /13 - 3692.

Obecnie Przedsiębiorstwo prowadzi działalność produkcyjną, usługową i handlową. Działa na terenie całego kraju.