O Firmie

 

Przedsiębiorstwo głównie zajmuje się działalnością budowlaną i projektową w dziedzinach budownictwo hydrotechniczne, inżynierii środowiska, budownictwo wodno - melioracyjne.

Od początku swej działalności kooperuje ze sprawdzonymi we współpracy specjalistycznymi
firmami. Inwestuje w wysokiej klasy zaplecze techniczne. Posiadając nowoczesny sprzęt budowlany, odpowiednio wykwalifikowaną załogę, jesteśmy gotowi deklarować szybkie przystąpienie do realizacji powierzonych nam zadań.

Jesteśmy otwarci na każde proponowane przez kontrahentów nowoczesne technologie wykonywanych robót. Podejmujemy dobrą współpracę z Inwestorami - gwarantujemy rzetelną, terminową i dobrą jakość wykonywanych prac.
Nasz priorytet to fachowe i terminowe wykonawstwo.

Przedsiębiorstwo posiada zaplecze  produkcyjno - magazynowe   oraz   socjalne w obiektach zlokalizowanych w Uściu Solnym i Grybowie.

Potencjał ludzki:


Przedsiębiorstwo zatrudnia wysoko kwalifikowaną kadrę inżynieryjno - techniczną oraz załogę, której wiedza
techniczna, organizacyjna i doświadczenie zawodowe gwarantują dobre i terminowe wykonanie robót. Od nadzoru technicznego i pracowników produkcyjnych wymaga się pełnego zaangażowania osobistego, inicjatywy i zdolności organizacyjnych.
Zatrudniamy pracowników posiadających uprawnienia budowlane do wykonywania robót.

Nasi pracownicy mają uprawnienia wykonawcze w zakresie: 

  • do kierowania robotami budowlanymi w pełnym zakresie dotyczącym obiektów gospodarki wodnej, 
  • do kierowania robotami budowlanymi w pełnym zakresie dotyczącym melioracji wodnych,  
  • do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,  
  • do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytrzymałości konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych,  

 

  • w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, typowych przepustów i mostów – o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych
  • w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 
  •  do sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków oraz budowli nie będących budynkami,  
  • do sporządzania projektów i kierowania robotami budowlanymi w specjalności melioracje wodne 
  •  do sporządzania projektów budowli melioracji wodnych i ująć wód

 

Potencjał sprzętowy :

Przedsiębiorstwo posiada specjalistyczny sprzęt do wykonywania robót ziemnych i budowlanych, to zaplecze pozwala nam na spełnienie oczekiwań, jakie stawiają nam inwestorzy w trakcie realizacji powierzanych nam zadań.