Strona Główna

 

Budowle wykonywane od podstaw z prefabrykatów o rozpiętościach od  6  do 27 m  na rzekach i potokach  województwa małopolskiego w ciągu dróg powiatowych  , gminnych i rolniczych.
Konstrukcje mostów wykonywane w oparciu o typowe rozwiązania technologiczne z zastosowaniem belek typu Gromnik , Wągrowiec oraz mostów na drogach rolniczych.

 

 

 

 

 Kładki piesze z elementów prefabrykowanych betonowych  i stalowych uzupełniane ozdobnymi elementami drewnianymi