Strona Główna

Wały przeciwpowodziowe  - o konstrukcji ziemnej wykonywane  metoda nasypu
Budowa  nowych oraz modernizacja istniejących wałów przeciwpowodziowych
Drogi przeciwpowodziowe na koronach wału.

 

 

 

 

Śluzy przepustów wałowych:

 

Przewody przepustów wykonywane z rur prefabrykowanych, przyczółki dokowe lub skrzydełkowe  z klapami  zwrotnymi  stalowymi z przeciw ciężarem  lub zastosowaniem najnowszych klap z tworzywa sztucznego .  Średnice przepustów wałowych w zakresie od 50 do 150 cm.

  

 

 

Przesłony przeciw filtracyjne


Przy wykonaniu przesłon filtracyjnych w korpusie i podstawie  wału   współpracujemy z specjalistycznymi   firmami  wykorzystując  najnowsze rozwiązania  technologiczne .
Przegroda wodoszczelna  wykonana metodą wgłębnego mieszania gruntu na mokro  TRENCHMIX
DSM ,metoda szczeliny kopanej ,wpis , iniekcja niskociśnieniowa